Måndagar: 19.00-20.30

Onsdagar: 19.00-20.30

Lördagar: 11.00-12.00

PRISER:

1.600: -/ Termin*

BETALA IN TILL:

BANKGIRONUMMER: 5362-0746

SWISHNUMMER: 1235333539

*Fråga på din arbetsplats om de har friskvårdsbidrag. Vi klassas som hälsofrämjande aktivitet.

www.kravmagahalmstad.se